De wens van zes branchegenoten – veranderkundig management

Zes directeuren willen maar twijfelen over een gezamenlijke public affairs aanpak.

Mijn werk

Ze krijgen individueel te weinig voor elkaar, maar hun onderlinge verschillen lijken te groot.

Ik laat onderzoek uitvoeren bij hun ambtelijke en politieke stakeholders. Daaruit blijkt dat hun organisaties als één geheel worden gezien. Er is enorme behoefte aan gezamenlijke lobby; hun stakeholders willen praten met de branche ipv met individuele vertegenwoordigers.

Ik help hen te bepalen welke belangen gezamenlijk kunnen worden behartigd.

De resultaten

  • Verbinding en daardoor een open deur bij hun stakeholders om hun gedeelde belangen te concretiseren.
  • De verbinding onderling maakt gezamenlijke lobby op gedeelde thema’s en zo nieuwe projecten en geldstromen mogelijk.

De wens van een woningcorporatie – strategische team sparring

De top van een woningcorporatie heeft een missie die ze intern en extern willen delen en realiseren.

Mijn werk

Ik begeleid het directie/mt-team bij het helder krijgen van hun missie, visie en waarden. Gelijktijdig nemen we de organisatie mee in het verhaal.

Het resultaat

  • De waarden in de Onderstroom verbinden de interne organisatie en zijn nu uitgesproken leidraad die ook externen aan hen verbind.
  • Er is een interne merkbeleving en een helder extern verhaal.
  • Keuzes en beslissingen zijn efficiënter en makkelijker te maken.

De wens van een nucleair bedrijf – veranderkundig management/lobby

URENCO Nederland heeft een aantal doelen die onverenigbaar lijken met de politieke tendens. Hoe creëren ze een positieve verbinding met Den Haag?

Mijn werk

De oplossing is politici verbinden met nucleaire technologie. Feitelijk makkelijk want de branche heeft talloze medische en internationale successen op zak en in de pijplijn. Emotioneel ligt het moeilijker. Ik breng deze positieve kant onder de aandacht van pro-nucleaire politici (Tweede Kamerleden en Ministers). Zij scoren vervolgens met hun kennis in Kamer- en commissiedebatten.

De resultaten

  • Politici voelen zich positief verbonden met URENCO en de branche.
  • Elk branchelid wint door dit positievere imago in Den Haag.
  • Zo krijgt het Reactor Instituut Delft ruimte voor de realisatie van Oyster. Een prachtig rendabel programma dat onderzoekers en experts wereldwijd naar Delft trekt (over verbinding gesproken).
  • De Nuclear Research and consultancy Group krijgt vrij baan voor de aanvraag van een nieuwe medicatie & onderzoeksreactor in Petten. Elke dag profiteren 30.000 patiënten hiervan!

Jouw vraag

Wil je weten of ik jou kan helpen? Neem contact met mij op voor een vrijblijvend gesprek.

Je kunt kiezen voor een Perspectiefsessie (kijk onderaan de pagina) of een Inspiratiethee (ook onderaan de pagina).