Waarom is je eerste indruk zo belangrijk?

Simpel: je hebt maar één kans om die te maken. En hoe belangrijk is dat dan? Erg belangrijk! Heb je echt maar één kans? Volmondig ja.

Je blijft hangen

De eerste indruk die jij maakt, beklijft. Jij vormt namelijk ook binnen enkele seconden, een paar minuten, een blijvend plaatje van iemand die je voor het eerst ontmoet. En alles wat die persoon daarna doet, zegt en uitstraalt, bevestigt jouw eerder gemaakt plaatje. 

Dit is voor de meesten van ons een onbewust proces. Je kunt het checken door na te gaan hoe jij je vrienden ziet. Zie je hun groei en ontwikkeling? Neem je hun gedragsveranderingen waar? Of denk je toch nog steeds aan hoe iemand 10 of 20 jaar geleden was? Vaak blijkt dat een hardnekkig beeld, die oude eerste indruk.

En dat geldt voor jou en de eerste indruk die jij maakt ook. Ik merk het aan vriendinnen die soms zeggen ‘hier vind jij vast dit of dat van’, terwijl ik denk ‘eh, ik vind helemaal niet zoveel hiervan. Eigenlijk vind ik er niets van.’ Zij weten dat ik continu met zelfontwikkeling bezig ben. Dubbelop zelfs: voor mezelf en met mijn coachee’s. Ze zien ook wat dat met mij doet, dat ik veranderd ben en nog steeds bijschaaf. Bijzonder om te merken dat de eerste indruk van 20+ jaar geleden toch nog ergens is blijven hangen.

Psychologisch concept

Het is uitvoerig onderzocht dat wij mensen onbewust bewijs verzamelen om onze overtuigingen te ondersteunen. Dat zie je nu volop gebeuren rondom COVID-19. Pro-vaccinatie mensen vinden bewijs om hun overtuiging kracht bij te zetten en andersom vinden de anti-vaccinatie mensen materiaal om hun argument te ondersteunen. De wetenschap lijkt geen ‘exact science’ meer. Dit is terug te voeren op verschil in hoe onderzoek plaatsvindt. Het is namelijk zelden goed vergelijkbaar, maar dat is een ander verhaal waar ik geen v/blog aan wijden zal.

De les

Is… dat ook op je werk deze eerste indrukken blijven hangen. Een beste hindernis als je veranderingen wilt realiseren in je team. Mijn ervaring leert me dat de overtuiging over wie jouw collega is en hoe hij/zij in elkaar zit, moeilijk is los te laten. Wat daarbij kan helpen is inzicht in hoe hij of zij het liefst informatie ontvangt, verwerkt en deelt. Mind Dynamix schetst dit 3-dimensionale beeld zo goed, dat teamleden beter samenwerken.

Hoe werkt teamverandering met Mind Dynamix?

Elk teamlid vult een korte vragenlijst in waaruit een Mind Dynamix profiel rolt. In dit profiel zie je welke zgn. experts een dominante rol vervullen bij het ontvangen, verwerken en delen van informatie. Het klinkt ingewikkeld maar het overzicht dat dit geeft – wanneer je de profielen in relatie met elkaar brengt – is kristalhelder. Het geeft exact aan waar teamleden hetzelfde zijn, waar overlap is, waar ze verschillen en waar ze in stress situaties tekortschieten. Begrip, geduld en eigen verantwoordelijkheid nemen binnen het team volgt na het delen van deze kennis vaak vanzelf.

Hoe dan?

Als Accredited Practitioner (de enige in Nederland) begeleid ik jou en je team bij het proces dat je gang zet door Mind Dynamix (MD). Een onderdeel zijn Mind Moves. MD is gebaseerd op wetenschappelijk neuropsychologisch onderzoek. Naast de focus op de architectuur van onze hersenen, koppelt het mentale processen aan fysieke beweging. Zo ontstonden Mind Moves, makkelijke en korte oefeningen om te werken aan het ontwikkelen van de gebieden waar je tekortschiet op stressmomenten.

Het resultaat

Als teamlid levert het een fijnere werkomgeving op, naast een efficiëntere en effectievere samenwerking. Je kent je mede teamleden beter dan tevoren, je begrijpt waarom zij dingen doen zoals ze ze doen. Je ziet het talent dat bij het gedrag hoort en de logica van hun tekortschieten. En dat zien zij ook van jou. Wederzijds begrip gebaseerd op MD laat achterhaalde overtuigingen definitief verdwijnen, als sneeuw voor de zon.

Als leidinggevende geeft het je een helder overzicht van de kracht, overlap en hiaten in je team. Daar kun je nu bewust op sturen en het mooie is dat jouw team begrijpt waarop en waarom je stuurt. Jullie bijdrage aan het organisatiedoel is leidend, dat is immers jouw team’s bestaansrecht. Daar draag je effectiever, efficiënter en met meer werkplezier aan bij door Mind Dynamix.

Neem contact met mij op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek voer wat MD voor jouw team kan betekenen.